Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣΈνα ιστορικό διήγημα του Κομνά Τράκα στα τέλη του 19ου αιώνα.
Το παραπάνω δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΑΣΤΥ στις 21/7/1893.