Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΛΩΝΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟ 1908Στερεοσκοπική φωτογραφία έκδοση της stereo travel με τίτλο “Threshing floor on way to Delphi, Greece”(Αλώνι στον δρόμο για τους Δελφούς) το 1908.