Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΕΛΦΟΙΤο νέο χωριό των Δελφών το 1900, μόλις λίγα χρόνια μετά την ανοικοδόμησή του στην καινούργια τοποθεσία λίγο πιο μακριά από τον αρχαιολογικό χώρο όπου βρισκόταν. Το παλιό χωριό , το Καστρί γκρεμίστηκε το 1892, όπου και
άρχισαν οι ανασκαφές από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Το επιστολικό δελτάριο που βλέπετε είναι έκδοση της Ελληνικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με τον αριθμό 17 και εκδόθηκε το 1900.