Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΣΑ ΤΟ 1884Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΕΣΠΕΡΟΣ στις 1/13 Μαρτίου το1884, που η έκδοσή της γίνονταν στην Λειψία και μετέπειτα στην Αθήνα, με ξυλογραφία του Παρνασσού και της Κρίσσας , και περιγραφή αυτών.