Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΑΣ ΤΟ ΚΛΕΨΑΝ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣ ΠΑΤΡΙΩΤΝα και μια απαγωγή από τα παλιά χρόνια !!
Το παραπάνω δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΑΣΤΥ στις 22/12/1894.