Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑΗ παραπάνω είδηση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα το ΑΣΤΥ στις 20 Απριλίου το 1896.