Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012

Η ΙΤΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ ΤΟ 1939


Μία ωραία περιγραφή των δύο μικρών παραθαλασσίων πόλεων του Κορινθιακού ένα χρόνο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Εντυπωσιακή είναι η περιγραφή της Ιτέας με την αλματώδη ανάπτυξή της . Το παρόν δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ στις 25/5/1939.